I stora städer är priserna på varje kvadratmeter upptrissade tack vare efterfrågan. I vissa städer kan det till och med vara smått omöjligt att hitta en lokal eftersom trycket är så stort att man inte hunnit bygga ikapp, eller att all befintlig mark redan bebyggts.

 

Driver man mindre firma eller arbetar som frilansare och söker kontorslokal kan det i dessa lägen vara frustrerande och det kan vara ett ekonomiskt risktagande som kan avgöra företagets framtid. Att hyra ett större kontor där inte ens hälften av ytan används med förhoppningen att företaget kommer växa och nyanställda så småningom kommer ta plats där, det kan bli faktorn som avgör om ett företag faktiskt ges utrymme för tillväxt eller om det kommer stagnera för att mycket av firmans kapital ligger låst i hyresutgifter. Därför är kontorshotell hos matchoffice en fantastisk idé.

 

Minimerade utgifter

Det finns många tillfällen då tillfällig arbetsplats behövs där man inte vill binda sig med ett hyreskontrakt över längre tid eller flytta in verksamheten på fler kvadratmeter än vad som för stunden behövs.

 

Man kan ha startat en helt ny verksamhet där det råder viss osäkerhet om det faktiskt kommer bära eller brista, och om det bär vet man inte riktigt hur snabbt företaget kommer växa. Vilka framtida behov som kommer behöva uppfyllas där storleken på kontor är en faktor.

 

Det finns också många större företag som försiktigt expanderar till andra städer eller andra länder och skickar ut anställda för att bereda terrängen. Då vill man inte heller låsa kapital i ett fast kontor. En yta som kanske inte ens används dagligen eftersom den anställde lika ofta vistas på huvudkontoret. Med ett kontorshotell löser man både behovet av en lämplig lokal samtidigt som man minimerar sina kostnader.

 

Vad det står på etiketten

 

Konceptet är enkelt och man får precis det som namnet säger. Istället för att hyra en kontorslokal där det finns en bindningstid och den utgör en utgift vare sig någon använder den dagligen eller inte, hyr man vid behov en yta där behoven tillhandahålls minst lika väl.

 

Ett typiskt exempel på när den här situationen kan uppstå och då lösningen kan vara lämplig kan hämta från IT-branschen. Högkvarteret i scenariot ligger i huvudstaden och företag är ett av de förnämsta när det gäller att leverera affärssystem för tillverkningsindustrin. I en stad någon timmas flygresa bort finns ett annat företag som vill köpa dessa IT-tjänster. De vill strukturera om hela sitt affärssystem där det kommer behövas en systemutvecklare och en programmerare under några månaders tid. De anställda behöver inte vistas på företaget men de kommer ofta bli kallade till möten med kort varsel och ha regelbundna uppföljningar, varför ett kontor i närheten under den här perioden är att föredra.

 

Men även om man inte hunnit bygga ett stort företag istället befinner sig under lansering, kan den här formen av kontor vara den rätta vägen att gå. Innan man vet hur många anställda där kommer behövas under de närmaste åren och med det hur stor yta man kommer behöva hyra i en lokal.